• facebook
 • yn gysylltiedig
 • trydar
 • youtube
tudalen-baner

System Torri Digidol

 • Gasged Cutter Digidol

  Gasged Cutter Digidol

  Mae'n anodd torri â llaw, ac mae'r allbwn yn isel.

 • Peiriant torri cyllell dirgrynol digidol ar gyfer y diwydiant nwyddau chwaraeon
 • Gyda datblygiad parhaus y diwydiant pecynnu blychau lliw, mae'r deunyddiau diwydiant hefyd yn amrywiol, megis bwrdd gwag rhychog, bwrdd gwag cyfansawdd heb ei wehyddu, sbwng, ewyn PU, papur rhychog, cardbord, ac ati. Mae'r rhain yn ddeunyddiau meddal nodweddiadol.Gyda'r cynnydd parhaus mewn mathau o ddeunyddiau, mae gan y diwydiant pecynnu blwch lliw ofynion uwch ac uwch ar gyfer torri deunyddiau.Ni all torri neu stampio â llaw traddodiadol ddiwallu'r anghenion torri amrywiol yn y diwydiant hwn mwyach.Mae cyflwyno offer uwch a chwilio am atebion newydd wedi dod yn rheidrwydd menter.

 • Deunyddiau Cyfansawdd Torrwr CNC

  Deunyddiau Cyfansawdd Torrwr CNC

  Oherwydd penodoldeb a dadffurfiad hawdd deunyddiau cyfansawdd, mae'r gost deunydd yn uchel.Ar yr un pryd, o ystyried bod data'r darnau materol ar y siâp arbennig ar y cyfan, ni all y torri marw traddodiadol gwrdd â'r diwydiant gweithgynhyrchu deunydd cyfansawdd cyfredol.Gyda'r gyfradd defnyddio uchel o ddeunyddiau, effeithlonrwydd torri uchel, ac anghenion deunydd uchel heb eu hystyried, mae'n rhaid i fentrau fynnu atebion newydd i ddatrys y problemau hyn.

 • Peiriant Torri Digidol CNC ar gyfer y Diwydiant Mewnol Modurol

  Peiriant Torri Digidol CNC ar gyfer y Diwydiant Mewnol Modurol

  Gyda datblygiad parhaus y diwydiant ceir ac aeddfedrwydd y farchnad ceir, mae lefel y dyluniad mewnol, deunyddiau a chrefftwaith automobiles hefyd wedi'i wella'n barhaus.Mae cysyniad defnydd defnyddwyr hefyd wedi bod yn newid yn gyson ac yn dod yn fwy ffasiynol.Iechyd a diogelu'r amgylchedd, ysgafn, technoleg uchel a chynaliadwyedd yw'r tueddiadau anochel wrth ddatblygu deunyddiau mewnol modurol yn y dyfodol.

 • Torrwr digidol y diwydiant carped cartref

  Torrwr digidol y diwydiant carped cartref

  Mae carped yn orchudd llawr wedi'i wneud o gotwm, lliain, gwlân, sidan, glaswellt, a ffibrau naturiol eraill neu ffibrau synthetig cemegol sy'n cael eu gwau, eu heidio, neu eu gwehyddu â phrosesau llaw neu fecanyddol.Gan gwmpasu tir tai, gwestai, campfeydd, neuaddau arddangos, cerbydau, llongau, awyrennau, ac ati, mae'n cael effaith lleihau sŵn, inswleiddio gwres ac addurno.

 • Peiriant torri CNC ar gyfer diwydiant tecstilau a dillad

  Peiriant torri CNC ar gyfer diwydiant tecstilau a dillad

  Mae cryfhau arloesedd technolegol trwy ddefnyddio offer dylunio dillad a gweithgynhyrchu deallus i gyflawni pwrpas “amnewid peiriannau” yn fodd anochel o drawsnewid ac arloesi.Peiriant torri cyllell dirgrynol CNC fydd eich cynorthwyydd ar y dde.

 • Peiriant torri oscillaidd digidol ar gyfer y diwydiant nwyddau lledr bagiau

  Peiriant torri oscillaidd digidol ar gyfer y diwydiant nwyddau lledr bagiau

  Gyda gwelliant parhaus ar lefelau byw a defnydd pobl, mae pob math o fagiau wedi dod yn ategolion anhepgor i bobl.Mae nwyddau lledr yn flychau, bagiau, menig, deiliaid tocynnau, gwregysau a nwyddau lledr eraill wedi'u gwneud o ddeunyddiau lledr a heb ledr.Mae'r diwydiant nwyddau lledr yn cynnwys bagiau, bagiau llaw a chynhyrchion lledr bach wedi'u gwneud o ddeunyddiau lledr naturiol a deunyddiau amnewid.